fbpx

Wachtwoord Vernieuwen

w zoekresultaten

Privacy verklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Quatquatre (gerechtvaardigd belang)
Contactgegevens
Adres: Middenstraat 23, 2400 Mol
Email : info@quatquatre.be

Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

Wij verzamelen informatie zoals type browser, IP-adres, e-mailadres, naam en interesses. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics, Google tag manager, Sharpspring, Facebook Pixel en de registratieprocedure. In Sharpspring wordt uw contact ook handmatig ingegeven als u de fiche ‘contact’ invult en uw toestemming hiervoor geeft.
Na een huur-/verkoopovereenkomst of aanvraag offerte worden uw gegevens ook opgeslagen zodat wij een goede opvolging en na-service kunnen aanbieden.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

 • Naam, voornaam, ta(a)l(en), functie
 • Adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
 • Professionals: bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail),
 • BTW-nummer en ondernemingsnummer
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
 • Ingeval van uitvoering van reparatie: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling
 • Datum van registratie van de gegevens en de bron
 • Interesses gerelateerd aan campervans en reizen
 • Deelname aan evenementen

Gebruik van cookies

Onze website kan gebruik maken van ‘cookies’ om te helpen uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein waarin de cookie aan u is afgeleverd. Het doel van een cookie is het vertellen aan de webserver dat u naar een bepaalde pagina bent terug gekomen. Een cookie helpt bij het herinneren van specifieke informatie bij de daaropvolgende bezoeken.

Informatie afkomstig van derde partijen:

Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases (bv. Reisbureaus of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens update te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. Van de privacy wetgeving)

Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon.
• Om u de newsletters te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelneming aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. Van de privacy wetgeving)

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. Eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).
 • Voor het onderhoud, herstel en depannage van uw voertuig.
 • Voor boekhoudkundige doeleinden.
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.

Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. Van de privacy wetgeving)

 • Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel.
 • Om de site te kunnen verbeteren is er informatie nodig over het browsertype, IP-adres, bezochte pagina’s en aantal keren dat er geklikt werd.
 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen.
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.

Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. Van de privacy wetgeving)

 • Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig.

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. Van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. Call centers, reclame-agentschappen, ICT providers, Cloud providers, …) In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.
 • Aan de fabrikant van uw voertuig.
 • Aan onze commerciële partners zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketing profiel.
 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

Doorgave buiten de Europese Unie

De data van Google, Facebook, Sharpspring wordt opgeslagen in de Verenigde Staten en is uitsluitend beschikbaar voor werknemers of partnerbedrijven van Sharpspring gedurende de lengte van de klantrelatie. Sharpspring verkoopt, huurt of verhuurt zijn klantlijsten NIET aan derden. Het bedrijf en zijn dochterondernemingen voldoen aan alle voorwaarden omtrent Europese GDPR.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende 20 jaar. Dit is gelijk aan de gemiddelde leeftijd van een campervan. Tijdens deze 20 jaar kan het zijn dat er nog verschillende onderhouden en herstellingen uitgevoerd moeten worden.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. De softwareprogramma’s waar wij mee werken zijn volledig conform met de wetgeving.

Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Uw recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

Uitoefening van uw rechten

Wij respecteren uw privacy en geven u een kans om aankondigingen van bepaalde informatie niet meer te ontvangen. Gebruikers kunnen kiezen om een deel of geen communicatie meer te ontvangen.

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres: t.a.v. Marketing, Middenstraat 23, 2400 Mol. Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres: info@quatquatre.be

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be.

COOKIES

Quatquatre gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

ALGEMEEN COOKIEBELEID (04/05/2017)

1. OVER DIT COOKIEBELEID

1.1. Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

We vinden het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik onze content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Quatquatre werkt ook aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Wij maken gebruik van technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Quatquatre je te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. Quatquatre wil graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Quatquatre heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

1.2. Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten met name website, (mobiele) applicaties en internetdiensten die we aanbieden.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

Quatquatre, Middenstraat 23, 2400 Mol. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of via info@quatquatre.be.

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden je aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen gebruikt worden om bepaalde gegevens van het gebruik van de Quatquatre-onlinediensten te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens Quatquatre van jou kan verzamelen, waarom deze verzameld worden, hoe deze gebruikt worden en hoe hiermee wordt omgegaan.

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?

Quatquatre kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op de relevante Quatquatre-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zal Quatquatre je zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig om toestemming vragen.

2. OVER COOKIES

2.1. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als je een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om jouw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2.2. Welke cookies worden waarvoor op de Quatquatre-onlinediensten gebruikt?

De cookies die op de Quatquatre-onlinediensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.
Hoe lang de cookies blijven bestaan?

Tijdelijke cookies
Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in jouw browser of applicatie. Zodra je de browser of applicatie sluit en verlaat, worden die cookies gewist.

Permanente cookies
Permanente cookies blijven op jouw computer of mobiel apparaat staan, ook als je de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op jouw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat je ze verwijdert in de instellingen van jouw browser, applicatie of mobiel apparaat.

WIE PLAATST EN BEHEERT DE COOKIES?

Eerstepartijcookies
Eerstepartijcookies zijn cookies die Quatquatre beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte Quatquatre-onlinedienst.

Derdepartijcookies
Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens jouw bezoek of gebruik van een Quatquatre-onlinedienst. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van een Quatquatre-onlinedienst aan derden verzonden wordt. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor je aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

WAARVOOR DIENEN DE COOKIES?

Noodzakelijke functionele cookies
Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat je de Quatquatre-onlinediensten op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die je invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al jouwgegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm; het uitlezen van de browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als je die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.

Performantie-Analyse cookies
Quatquatre gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven de Quatquatre inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de Quatquatre in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van Quatquatre of in het kader van onderzoeken waaraan Quatquatre deelneemt.

Sociale media cookies
De Quatquatre-onlinediensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via de Quatquatre-onlinediensten getoond wordt. Verder kan content op de Quatquatre-onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de Quatquatre-onlinediensten cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies
Quatquatre kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van jouw gebruik van de Quatquatre -onlinediensten. Daardoor krijg je op basis van jouw surfgedrag op de Quatquatre-onlinediensten suggesties voor andere relevante informatie. Daarmee hopen we je in aanraking te laten komen met informatie die je interessant vindt en waar je misschien niet direct zelf aan had gedacht.

Overige cookies
In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor kan Quatquatre de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht je op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben

2.3. Hoe kan je het gebruik van cookies op de Quatquatre -onlinediensten weigeren of beheren?

Via de browser
Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiel apparaat verwijderen.
Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.
Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Quatquatre (gerechtvaardigd belang)
Contactgegevens
Adres: Middenstraat 23, 2400 Mol
Email : info@quatquatre.be

Aan wie is dit privacy beleid gericht?

Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

Wij verzamelen informatie zoals type browser, IP-adres, e-mailadres, naam en interesses. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics, Google tag manager, Sharpspring, Facebook Pixel en de registratieprocedure. In Sharpspring wordt uw contact ook handmatig ingegeven als u de fiche ‘contact’ invult en uw toestemming hiervoor geeft.
Na een huur-/verkoopovereenkomst of aanvraag offerte worden uw gegevens ook opgeslagen zodat wij een goede opvolging en na-service kunnen aanbieden.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:

 • Naam, voornaam, ta(a)l(en), functie
 • Adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
 • Professionals: bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail),
 • BTW-nummer en ondernemingsnummer
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
 • Merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
 • Ingeval van uitvoering van reparatie: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling
 • Datum van registratie van de gegevens en de bron
 • Interesses gerelateerd aan campervans en reizen
 • Deelname aan evenementen

Gebruik van cookies

Onze website kan gebruik maken van ‘cookies’ om te helpen uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein waarin de cookie aan u is afgeleverd. Het doel van een cookie is het vertellen aan de webserver dat u naar een bepaalde pagina bent terug gekomen. Een cookie helpt bij het herinneren van specifieke informatie bij de daaropvolgende bezoeken.

Informatie afkomstig van derde partijen:

Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases (bv. Reisbureaus of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens update te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. Van de privacy wetgeving)

Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon.
• Om u de newsletters te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelneming aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.

Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. Van de privacy wetgeving)

 • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. Eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).
 • Voor het onderhoud, herstel en depannage van uw voertuig.
 • Voor boekhoudkundige doeleinden.
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.

Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. Van de privacy wetgeving)

 • Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel.
 • Om de site te kunnen verbeteren is er informatie nodig over het browsertype, IP-adres, bezochte pagina’s en aantal keren dat er geklikt werd.
 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen.
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.

Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. Van de privacy wetgeving)

 • Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig.

Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. Van de privacy wetgeving):

In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

Kunnen uw persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven?

In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. Call centers, reclame-agentschappen, ICT providers, Cloud providers, …) In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.
 • Aan de fabrikant van uw voertuig.
 • Aan onze commerciële partners zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketing profiel.
 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

Doorgave buiten de Europese Unie

De data van Google, Facebook, Sharpspring wordt opgeslagen in de Verenigde Staten en is uitsluitend beschikbaar voor werknemers of partnerbedrijven van Sharpspring gedurende de lengte van de klantrelatie. Sharpspring verkoopt, huurt of verhuurt zijn klantlijsten NIET aan derden. Het bedrijf en zijn dochterondernemingen voldoen aan alle voorwaarden omtrent Europese GDPR.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende 20 jaar. Dit is gelijk aan de gemiddelde leeftijd van een campervan. Tijdens deze 20 jaar kan het zijn dat er nog verschillende onderhouden en herstellingen uitgevoerd moeten worden.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. De softwareprogramma’s waar wij mee werken zijn volledig conform met de wetgeving.

Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Uw recht op verzet

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

Uitoefening van uw rechten

Wij respecteren uw privacy en geven u een kans om aankondigingen van bepaalde informatie niet meer te ontvangen. Gebruikers kunnen kiezen om een deel of geen communicatie meer te ontvangen.

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres: t.a.v. Marketing, Middenstraat 23, 2400 Mol. Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres: info@quatquatre.be

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be.

Cookie policy

COOKIES

Quatquatre gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

ALGEMEEN COOKIEBELEID (04/05/2017)

1. OVER DIT COOKIEBELEID

1.1. Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

We vinden het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik onze content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Quatquatre werkt ook aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Wij maken gebruik van technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Quatquatre je te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. Quatquatre wil graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. Quatquatre heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

1.2. Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten met name website, (mobiele) applicaties en internetdiensten die we aanbieden.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

Quatquatre, Middenstraat 23, 2400 Mol. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of via info@quatquatre.be.

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden je aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen gebruikt worden om bepaalde gegevens van het gebruik van de Quatquatre-onlinediensten te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens Quatquatre van jou kan verzamelen, waarom deze verzameld worden, hoe deze gebruikt worden en hoe hiermee wordt omgegaan.

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?

Quatquatre kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op de relevante Quatquatre-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zal Quatquatre je zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig om toestemming vragen.

2. OVER COOKIES

2.1. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als je een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om jouw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2.2. Welke cookies worden waarvoor op de Quatquatre-onlinediensten gebruikt?

De cookies die op de Quatquatre-onlinediensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.
Hoe lang de cookies blijven bestaan?

Tijdelijke cookies
Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in jouw browser of applicatie. Zodra je de browser of applicatie sluit en verlaat, worden die cookies gewist.

Permanente cookies
Permanente cookies blijven op jouw computer of mobiel apparaat staan, ook als je de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op jouw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat je ze verwijdert in de instellingen van jouw browser, applicatie of mobiel apparaat.

WIE PLAATST EN BEHEERT DE COOKIES?

Eerstepartijcookies
Eerstepartijcookies zijn cookies die Quatquatre beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte Quatquatre-onlinedienst.

Derdepartijcookies
Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens jouw bezoek of gebruik van een Quatquatre-onlinedienst. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van een Quatquatre-onlinedienst aan derden verzonden wordt. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor je aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

WAARVOOR DIENEN DE COOKIES?

Noodzakelijke functionele cookies
Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat je de Quatquatre-onlinediensten op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die je invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al jouwgegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm; het uitlezen van de browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als je die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.

Performantie-Analyse cookies
Quatquatre gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven de Quatquatre inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de Quatquatre in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van Quatquatre of in het kader van onderzoeken waaraan Quatquatre deelneemt.

Sociale media cookies
De Quatquatre-onlinediensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via de Quatquatre-onlinediensten getoond wordt. Verder kan content op de Quatquatre-onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de Quatquatre-onlinediensten cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies
Quatquatre kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van jouw gebruik van de Quatquatre -onlinediensten. Daardoor krijg je op basis van jouw surfgedrag op de Quatquatre-onlinediensten suggesties voor andere relevante informatie. Daarmee hopen we je in aanraking te laten komen met informatie die je interessant vindt en waar je misschien niet direct zelf aan had gedacht.

Overige cookies
In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor kan Quatquatre de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht je op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben

2.3. Hoe kan je het gebruik van cookies op de Quatquatre -onlinediensten weigeren of beheren?

Via de browser
Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiel apparaat verwijderen.
Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.
Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.