fbpx

Wachtwoord Vernieuwen

Algemene voorwaarden verhuur

Huurvoorwaarden

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van sponsoring, het gratis ter beschikking, … stellen van een campervan.

Vertrekgarantie

Kan het gereserveerde voertuig in geval van overmacht (bij schade, panne etc) door de verhuurder niet geleverd worden, kan dit enkel leiden tot het terugbetalen van de volledige huursom en waarborg door de verhuurder en heeft de huurder verder geen enkel recht op een schadevergoeding in welke vorm dan ook. De verhuurder heeft het recht een ander voertuig ter beschikking te stellen, uiteraard zonder de voorwaarde van gelijkbaarheid.

Rijbewijs en identiteitskaart

De huurder moet een geldig rijbewijs (minimum B) en identiteitskaart kunnen voorleggen. De verhuurder heeft het recht om hiervan een kopie te vragen aan de huurder.

Bestuurder(s) is minstens 23 jaar, ten minste 6 maanden in het bezit van een in België geldig rijbewijs en werd laatste 5 jaar niet uit recht tot sturen ontzet.

Prijzen

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 30% van de huursom (te volstorten bij online reservatie). Het resterende saldo dient betaald te worden uiterlijk 4 weken voor aanvang van de verhuurperiode.

Bij niet tijdige betaling wordt de huurder per e-mail of telefonisch hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door Quatquatre bv geannuleerd. In dit geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht (zie ‘Annulering door de huurder’). Na de termijn van 7 dagen heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren.

Onze prijzen zijn inclusief: 21% BTW, burgerlijke aansprakelijkheid, omniumverzekering met een contractuele vrijstelling per schadegeval van 2% van de waarde van de campervan excl. BTW (bij eigen schade en bij volledige diefstal), rechtsbijstand, reisbijstand voor de campervan (in geval van ongeval en pech), WC product, gas en poetsen van de buitenkant bij inlevering. Motorbrandstof- en AdBlueverbruik is ten laste van de huurder. Bij afhaling van de campervan zal de Motorbrandstof, gas, AdBlue, olie en WC product tot het maximum opgevuld zijn.

De campervan moet na de verhuurperiode ingeleverd worden met een volle Motorbrandstof- en AdBlue tank. Het eventuele verschil is ten laste van de huurder aan de actuele motorbrandstofprijzen en zal afgehouden worden van de waarborg.

De waarborg bedraagt 1250 euro en is te betalen bij afhaling (cash of per overschrijving)

Een eventuele annulatieverzekering kan de huurder op eigen initiatief afsluiten (aangeraden).

Uitrusting

Zie info fiche wagen.

Alle uitvoeringen zijn aangepast aan rijbewijs B

Annulering door de huurder

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 30ste dag vóór de vertrekdag: 30% voorschot.
 • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag: 50 % van de huursom
 • Bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag vóór vertrek: 90 % van de huursom
 • Bij annulering op de vertrekdag zelf of later: de volledige huursom.

Bovenstaande informatie is cruciaal bij het afsluiten van een annulatieverzekering. Deze dient op eigen initiatief door de huurder afgesloten te worden (aangeraden).

Kosten door en tijdens verhuring

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de campervan door de huurder – onder meer Motorbrandstof, schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen, noodzakelijke reinigingen, boetes etc. – komen voor rekening van de huurder.

Indien er schadereparaties dienen te gebeuren, wordt er 75 euro aangerekend ter dekking van administratieve kosten.

De aankoop van de nodige wegen- en milieuvignetten is ten laste van de huurder.

Verhuurtermijn

 • Afhalen zaterdag tussen 14:00 en 18:00, inleveren zaterdag tussen 9:00 en 11:00.
 • Uren te laat binnengebracht worden aan 50,- euro BTW incl. per beginnend uur extra aangerekend. Dit wordt verrekend in de waarborg.
 • Inbegrepen maximale km ’s: 2000 km/week (Onbeperkte kilometers vanaf 3 weken verhuring)
 • Extra kilometers worden aangerekend aan 0,25 euro BTW incl./ km 
 • Verhuur ganse jaar rond, skivakanties toegelaten.

Weken     

Prijs incl. BTW (€)

Laag     

Oktober t.e.m. mei            

1

1.015,-

2

1.820,-

3

2.520,-

4

3.080,-

Weken     

Prijs incl. BTW (€)

Hoog     

Juni t.e.m. september     

1

1.750,-

2

3.080,-

3

4.200,-

4

5.180

Voorwaarden

Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. Andere landen zijn eventueel toegelaten na onderlinge afspraak. Na goedkeuring zal u hiervan toestemming per mail ontvangen.

Eventuele problemen of schade onderweg dienen binnen de 24u telefonisch aan ons te worden gemeld, zodat wij voor aankomst (lees binnenbrengen van de campervan) de nodige maatregelen kunnen treffen. Bij afhaling (lees bij afhalen campervan start verhuurperiode) zal de campervan in propere, correcte en volledige toestand ‘overhandigd’ worden. De huurder is verplicht, bij aanvang van de huurperiode, de campervan op eventuele schade te controleren. De huurder is VERPLICHT de campervan in dezelfde conditie terug binnen te brengen na de verhuurperiode. Eventuele nog aanwezige defecten worden u bij vertrek gemeld. Eventuele nog aanwezige defecten/schades dienen spontaan door de huurder gemeld te worden op het moment van binnenlevering.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (Maximum Toegelaten Massa) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet werken van het zonnepaneel of andere toestellen. Deze worden getest voor vertrek.

Iedere overtreding met inbeslagname van het bij Quatquatre bv gehuurde voertuig zal voor de overtreder-huurder onherroepelijk leiden tot het betalen aan Quatquatre bv van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.

Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.

Eventuele nog aanwezige defecten/ schades dienen spontaan door de huurder gemeld te worden op het moment van binnenlevering. Eventuele schade reparaties, ontbrekende stukken vervangen, of een noodzakelijke reiniging zullen uitgevoerd worden door de verhuurder op kosten van de huurder. Het toilet, de ijskast en de binnenruimte dienen leeg en gereinigd te zijn. Het is verboden de campervan te reinigen d.m.v. carwash/ hogedrukreiniger of specifieke schuurmiddelen.

Bij noodzakelijke reiniging (omwille van verzuim huurder) zijn volgende tarieven van toepassing:

Reinigen buitenkant: inbegrepen
Reinigen binnenkant: 75 euro
Reinigen WC + ledigen toiletcassette: 50 euro
Ledigen afvalwatertank: 25 euro
Ledigen + reinigen ijskast: 25 euro

Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 150,- euro.

De verhuurder zal uiterlijk binnen de 3 weken na terugkomst, de waarborg verminderd met eventuele boetes, schade of andere kosten terugstorten.

Verzekering en eigen risico

De verhuurder heeft t.b.v. huurder een omniumverzekering voor de campervan afgesloten. Deze verzekering dekt voor de huurder:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Volledige omnium in eigen schade en bij volledige diefstal (franchise = 2% van de waarde van de campervan excl. BTW)
 • Rechtsbijstand
 • Reisbijstand (in geval van ongeval en pech)

Bij ongeval in onrecht wordt het eigen risico van de huurder vermeerderd met de repatriëring en afhaalkosten door derden van de inboedel en de motorhome. Deze kosten worden apart gefactureerd.

Reizen/vervoer naar landen die door de verzekeraar aangewezen zijn als risicovolle landen (zie hiervoor de achterzijde van de verzekeringskaart) is niet toegestaan aangezien dit buiten de dekking van de verzekering valt.

Voor annulering-verzekering en/of personenbijstand—verzekering (ziekte, ongevallen, repatriëring, enz.) dient de huurder zichzelf te verzekeren.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur

Huurvoorwaarden

Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van sponsoring, het gratis ter beschikking, … stellen van een campervan.

Vertrekgarantie

Kan het gereserveerde voertuig in geval van overmacht (bij schade, panne etc) door de verhuurder niet geleverd worden, kan dit enkel leiden tot het terugbetalen van de volledige huursom en waarborg door de verhuurder en heeft de huurder verder geen enkel recht op een schadevergoeding in welke vorm dan ook. De verhuurder heeft het recht een ander voertuig ter beschikking te stellen, uiteraard zonder de voorwaarde van gelijkbaarheid.

Rijbewijs en identiteitskaart

De huurder moet een geldig rijbewijs (minimum B) en identiteitskaart kunnen voorleggen. De verhuurder heeft het recht om hiervan een kopie te vragen aan de huurder.

Bestuurder(s) is minstens 23 jaar, ten minste 6 maanden in het bezit van een in België geldig rijbewijs en werd laatste 5 jaar niet uit recht tot sturen ontzet.

Prijzen

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 30% van de huursom (te volstorten bij online reservatie). Het resterende saldo dient betaald te worden uiterlijk 4 weken voor aanvang van de verhuurperiode.

Bij niet tijdige betaling wordt de huurder per e-mail of telefonisch hieraan herinnerd en heeft hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de verhuurovereenkomst door Quatquatre bv geannuleerd. In dit geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht (zie ‘Annulering door de huurder’). Na de termijn van 7 dagen heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren.

Onze prijzen zijn inclusief: 21% BTW, burgerlijke aansprakelijkheid, omniumverzekering met een contractuele vrijstelling per schadegeval van 2% van de waarde van de campervan excl. BTW (bij eigen schade en bij volledige diefstal), rechtsbijstand, reisbijstand voor de campervan (in geval van ongeval en pech), WC product, gas en poetsen van de buitenkant bij inlevering. Motorbrandstof- en AdBlueverbruik is ten laste van de huurder. Bij afhaling van de campervan zal de Motorbrandstof, gas, AdBlue, olie en WC product tot het maximum opgevuld zijn.

De campervan moet na de verhuurperiode ingeleverd worden met een volle Motorbrandstof- en AdBlue tank. Het eventuele verschil is ten laste van de huurder aan de actuele motorbrandstofprijzen en zal afgehouden worden van de waarborg.

De waarborg bedraagt 1250 euro en is te betalen bij afhaling (cash of per overschrijving)

Een eventuele annulatieverzekering kan de huurder op eigen initiatief afsluiten (aangeraden).

Uitrusting

Zie info fiche wagen.

Alle uitvoeringen zijn aangepast aan rijbewijs B

Annulering door de huurder

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 30ste dag vóór de vertrekdag: 30% voorschot.
 • Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag: 50 % van de huursom
 • Bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag vóór vertrek: 90 % van de huursom
 • Bij annulering op de vertrekdag zelf of later: de volledige huursom.

Bovenstaande informatie is cruciaal bij het afsluiten van een annulatieverzekering. Deze dient op eigen initiatief door de huurder afgesloten te worden (aangeraden).

Kosten door en tijdens verhuring

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de campervan door de huurder – onder meer Motorbrandstof, schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen, noodzakelijke reinigingen, boetes etc. – komen voor rekening van de huurder.

Indien er schadereparaties dienen te gebeuren, wordt er 75 euro aangerekend ter dekking van administratieve kosten.

De aankoop van de nodige wegen- en milieuvignetten is ten laste van de huurder.

Verhuurtermijn

 • Afhalen zaterdag tussen 14:00 en 18:00, inleveren zaterdag tussen 9:00 en 11:00.
 • Uren te laat binnengebracht worden aan 50,- euro BTW incl. per beginnend uur extra aangerekend. Dit wordt verrekend in de waarborg.
 • Inbegrepen maximale km ’s: 2000 km/week (Onbeperkte kilometers vanaf 3 weken verhuring)
 • Extra kilometers worden aangerekend aan 0,25 euro BTW incl./ km 
 • Verhuur ganse jaar rond, skivakanties toegelaten.

Weken     

Prijs incl. BTW (€)

Laag     

Oktober t.e.m. mei            

1

1.015,-

2

1.820,-

3

2.520,-

4

3.080,-

Weken     

Prijs incl. BTW (€)

Hoog     

Juni t.e.m. september     

1

1.750,-

2

3.080,-

3

4.200,-

4

5.180

Voorwaarden

Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen. Andere landen zijn eventueel toegelaten na onderlinge afspraak. Na goedkeuring zal u hiervan toestemming per mail ontvangen.

Eventuele problemen of schade onderweg dienen binnen de 24u telefonisch aan ons te worden gemeld, zodat wij voor aankomst (lees binnenbrengen van de campervan) de nodige maatregelen kunnen treffen. Bij afhaling (lees bij afhalen campervan start verhuurperiode) zal de campervan in propere, correcte en volledige toestand ‘overhandigd’ worden. De huurder is verplicht, bij aanvang van de huurperiode, de campervan op eventuele schade te controleren. De huurder is VERPLICHT de campervan in dezelfde conditie terug binnen te brengen na de verhuurperiode. Eventuele nog aanwezige defecten worden u bij vertrek gemeld. Eventuele nog aanwezige defecten/schades dienen spontaan door de huurder gemeld te worden op het moment van binnenlevering.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (Maximum Toegelaten Massa) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet werken van het zonnepaneel of andere toestellen. Deze worden getest voor vertrek.

Iedere overtreding met inbeslagname van het bij Quatquatre bv gehuurde voertuig zal voor de overtreder-huurder onherroepelijk leiden tot het betalen aan Quatquatre bv van een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.

Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van eender welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover.

Eventuele nog aanwezige defecten/ schades dienen spontaan door de huurder gemeld te worden op het moment van binnenlevering. Eventuele schade reparaties, ontbrekende stukken vervangen, of een noodzakelijke reiniging zullen uitgevoerd worden door de verhuurder op kosten van de huurder. Het toilet, de ijskast en de binnenruimte dienen leeg en gereinigd te zijn. Het is verboden de campervan te reinigen d.m.v. carwash/ hogedrukreiniger of specifieke schuurmiddelen.

Bij noodzakelijke reiniging (omwille van verzuim huurder) zijn volgende tarieven van toepassing:

Reinigen buitenkant: inbegrepen
Reinigen binnenkant: 75 euro
Reinigen WC + ledigen toiletcassette: 50 euro
Ledigen afvalwatertank: 25 euro
Ledigen + reinigen ijskast: 25 euro

Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 150,- euro.

De verhuurder zal uiterlijk binnen de 3 weken na terugkomst, de waarborg verminderd met eventuele boetes, schade of andere kosten terugstorten.

Verzekering en eigen risico

De verhuurder heeft t.b.v. huurder een omniumverzekering voor de campervan afgesloten. Deze verzekering dekt voor de huurder:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Volledige omnium in eigen schade en bij volledige diefstal (franchise = 2% van de waarde van de campervan excl. BTW)
 • Rechtsbijstand
 • Reisbijstand (in geval van ongeval en pech)

Bij ongeval in onrecht wordt het eigen risico van de huurder vermeerderd met de repatriëring en afhaalkosten door derden van de inboedel en de motorhome. Deze kosten worden apart gefactureerd.

Reizen/vervoer naar landen die door de verzekeraar aangewezen zijn als risicovolle landen (zie hiervoor de achterzijde van de verzekeringskaart) is niet toegestaan aangezien dit buiten de dekking van de verzekering valt.

Voor annulering-verzekering en/of personenbijstand—verzekering (ziekte, ongevallen, repatriëring, enz.) dient de huurder zichzelf te verzekeren.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zijn bevoegd.